Paragrafen

Overig programmaplan

Overzicht lastenontwikkeling WOZ-waarde € 300.000

2022

2023

% Lasten-ontwikkeling

Onroerend zaakbelasting

€ 386

€ 406

5,2%

Rioolheffing

€ 184

€ 187

1,6%

Afvalstoffenheffing

€ 294

€ 296

2,0%

Algemene dekkingsmiddelen

2023

Lasten

Baten

Saldo

Bedragen x € 1.000

Treasury

-1.707

2.436

4.143

OZB-woningen

3.985

30.636

26.651

OZB niet-woningen

0

28.706

28.706

Belastingen overig

5

381

376

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

490.209

490.209

Overhead

2023

Lasten

Baten

Saldo

Bedragen x € 1.000

Overhead

76.773

4.106

-72.667

Heffing VPB

2023

Lasten

Baten

Saldo

Bedragen x € 1.000

Vennootschapsbelasting

600

0

-600

Onvoorzien

2023

Lasten

Baten

Saldo

Bedragen x € 1.000

Onvoorzien

1.039

0

-1.039

Deze pagina is gebouwd op 02/16/2023 11:12:55 met de export van 02/16/2023 10:45:55